MÜHENDİSLİK TANIMI

Matematik ve fen bilimlerinden ders çalışma, tecrübe ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak, tabiatın madde ve kuvvetlerini insanlığın yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler geliştiren bir meslektir.

MİSYON

Çözüm ortaklarımızın tüm beklentilerini dünya standartlarında üretim ile karşılamak ve takım ruhuyla çalıştığımız uzman kadromuzun desteği ile memnuniyetlerini arttırmak, amaçlarımızı çevreye ve doğaya zarar vermeden, ilişkide olduğumuz kurum ve kişilerle uyum içerisinde gerçekleştirmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, mevcut ve yeni ürünlerimiz ile faaliyet bölgelerimizin gelişiminde önemli roller alarak girişimci ruhumuzu sürekli dinamik tutmak, Ar-Ge, üretim, satış ve mühendislik faaliyetlerini entegre ederek sektöründeki global gelişmelere katkıda bulunmak misyonumuzun temel esaslarıdır.

VİZYON

Kurulduğu günden bu yana bölgesel pazarda verdiğimiz emekle haklı olarak elde ettiğimiz çözüm merkezi olma konumumuzu korumak ve güçlendirmek; önümüzdeki dönemde Türkiye ve dünya pazarlarında da hizmet kalitesi, çözüm ortakları ve üretimleriyle aranılan bir firma haline gelmektir.

KALİTE POLİTİKASI

Firmamız ;

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,
  • İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Pano sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı

Taahhüt etmektedir.